Tag Archives: zagro

Wiemy jak pomagać dzieciom mądrze!

„Po pierwsze nie szkodzić” – ta jedna z naczelnych zasad etyki lekarskiej przyświecała również uczestnikom I Konferencji Organizacji Pozarządowych z Dolnego Śląska, która odbyła się 28 listopada w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. W konferencji wzięło udział około 80 gości ze świata nauki, organizacji pozarządowych, studentów oraz przedstawicieli różnego rodzaju instytucji zajmujących się na co dzień pomocą dzieciom.

jak właściwie odżywiać dziecko w trakcie biegunki

W Polsce corocznie do szpitali z ostrą biegunką wirusową trafia około 6500 dzieci. Biegunka jest szczególnie groźna dla tych najmłodszych. Jest to choroba występująca powszechnie – jak podają statystyki – ulega jej ponad 95% dzieci przed ukończeniem 5. roku życia. Głównym zagrożeniem jest ryzyko szybkiego odwodnienia, która może wymagać pobytu w szpitali.…

Rota wirus jest najczęstszą przyczyną ostrej biegunki

Rota wirus jest najczęstszą przyczyną ostrej biegunki. Szacuje się, że rocznie w Europie prawie 700 000, a w Polsce ok. 200 000 dzieci do 5 lat choruje na biegunkę rotawirusową. Szczyt zachorowań przypada na sezon jesienno-zimowy i wiosnę, czas więc przygotować się do obrony…

Oprócz biegunki, rotawirusy powodują wymioty i słabą gorączkę.…

Pielęgniarki i położne o zdrowiu i bezpieczeństwie dzieci

Ponad 100 pracowników służby zdrowia – pielęgniarek i położnych
uczestniczyło w seminarium „Zdrowe dziecko od poczęcia” w Śląskim Urzędzie
Wojewódzkim w Katowicach. Spotkanie zorganizowane przez Śląskie Centrum
Zdrowia Publicznego, otworzył Artur Warzocha, I wicewojewoda śląski.

Głównym tematem seminarium jest opieka pielęgniarki i położnej nad dzieckiem,
system interwencji w sytuacji patologii w rodzinie, zagrożenia życia lub zdrowia
dziecka oraz przepisy regulujące wykonywanie zawodu przez pielęgniarkę i położną.…

Top