Tag Archives: ramach

Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

[Data: 2011-04-08]

Lekarze i rodzice chcą jak najlepiej dla dzieci, a w osiąganiu tego celu ma pomóc inicjatywa PRIOMEDCHILD (Koordynacja badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci), będąca skoordynowanym działaniem projektu ERA-NET Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.…

Program edukacyjny “Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie”

W każdej klasie jest przynajmniej jeden uczeń z objawami astmy. Według badań przeprowadzonych w ramach programu “Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” ponad połowa rodziców chorych dzieci nie zdaje sobie z tego sprawy.

Rodzice nie przypuszczają, iż nawracające infekcje, przewlekły katar, zapalenia krtani mogą mieć podłoże alergiczne i nie leczone prowadzą do astmy.…

wsparcie dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy pochodzenia korowego

Zwiększenie szans edukacyjnych i przygotowanie do samodzielnego życia w społeczeństwie to cele kompleksowego programu wsparcia dla dzieci z diagnozą niedokształcenia mowy pochodzenia korowego, który finansuje Fundacja Rosa w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Neuropsychologicznym „Pod Klonowym Liściem”. Projekt zakończy się w czerwcu, jednak dalsza ścisła współpraca obu organizacji będzie kontynuowana.…

Samokołysząca się kołyska

Zaprojektowana przez brytyjskich studentów kołyska sama kołysze dziecko, kontroluje temperaturę, ma też zapobiegać zespołowi nagłej śmierci niemowląt (SIDS).

Czterej studenci uniwersytetu w Coventry w ramach pracy
dyplomowej zaprojektowali kołyskę, która sama kołysze dziecko.
Rozmawiając dużo z pielęgniarkami, położnymi i świeżo upieczonymi
rodzicami doszli do wniosku, że powinna pozwalać także na zdalne
monitorowanie temperatury ciała dziecka (przegrzanie jest uważane
za możliwą przyczynę SIDS).…

Top