Tag Archives: mog

Jąkanie

Jąkanie często pojawia się we wczesnym okresie rozwoju mowy z kilku przyczyn: nadpobudliwości dziecka, szybkiego bogacenia języka i rozwoju myślenia przy małej sprawności artykulacyjnej.

Dysproporca pomiędzy tym co dzicko chce powiedzieć, co rozumie, a tym co może wypowiedzieć jest źródłem napięć, które w taki sposób mogą zaburzyć jego mowę, że dziecko zaczyna się jąkać – to tzw, jąkanie rozwojowe (fizjologiczne).…

Dla dzieci niewidzących

Dział Wczesnego Rozwoju Małego Niewidomego Dziecka otwarto w poniedziałek w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w podwarszawskich Laskach. Pomoc tam będą mogły znaleźć zarówno dzieci, jak i ich rodzice, którym pomagać będzie zespół specjalistów.

Ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach prowadzony jest przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.…

Eutanazja dzieci w Holandii

Wytyczne dotyczące dopuszczenia do eutanazji niemowląt i małych dzieci znane są jako Protokół z Groningen, gdzie zostały po raz pierwszy sformułowane. Według nich eutanazja jest dopuszczalna, kiedy decyzję o niej podejmą rodzice, a dwa zespoły lekarskie zgodzą się co do nieuleczalności choroby i niemożliwości złagodzenia bólu.…

Top