Tag Archives: Dla dzieci

Tamiflu zabija dzieci?

Amerykański Urząd Kontroli Żywności i Leków wydał raport, z kórego wynika, że lek Tamiflu stosowany w przypadkach ptasiej grypy może być niebezpieczny dla dzieci.
Lek ten jest obecnie powszechnie uznawany za jedyny skutecznie pomagający zwalczać zachorowania na ptasią grypę.

Raport amerykańskiego urzędu wymienia 75 przypadków użycia tamiflu do leczenia chorych dzieci.…

Dla dzieci niewidzących

Dział Wczesnego Rozwoju Małego Niewidomego Dziecka otwarto w poniedziałek w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niewidomych w podwarszawskich Laskach. Pomoc tam będą mogły znaleźć zarówno dzieci, jak i ich rodzice, którym pomagać będzie zespół specjalistów.

Ośrodek dla dzieci niewidomych w Laskach prowadzony jest przez Siostry Franciszkanki Służebnice Krzyża pod patronatem Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi.…

Polski protest bez skutku

Kraje Unii Europejskiej postanowiły piątek zachęcić przemysł farmaceutyczny do produkcji leków przeznaczonych wyłącznie dla dzieci, wprowadzając wysokie standardy badań klinicznych i wydłużając czas wprowadzenia leków pediatrycznych na rynek. Polska była przeciwna porozumieniu w tej sprawie. Oprócz naszego kraju, żaden inny nie zaprotestował.…

Zebrano 55 tysięcy złotych dla kliniki

Ponad 55 tysięcy złotych zebranych na rzecz chorych dzieci z Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu to efekt aukcji charytatywnej, przeprowadzonej 7 grudnia przez Kancelarię Prawną BSO – Bramorski, Szermach, Okorowska we Wrocławiu. Najdrożej sprzedano pióro profesora Jana Miodka, osiągnęło cenę 8700 złotych.…

Top