Tag Archives: celu

Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

[Data: 2011-04-08]

Lekarze i rodzice chcą jak najlepiej dla dzieci, a w osiąganiu tego celu ma pomóc inicjatywa PRIOMEDCHILD (Koordynacja badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci), będąca skoordynowanym działaniem projektu ERA-NET Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.…

Mali pacjenci malują dźwiękiem

Mali pacjenci malują dźwiękiem
25 MARCA 2010

Jak sprawić, by na twarzy małego pacjenta choć na chwilę zagościł uśmiech? Wystarczy zaprosić dzieci w podróż do kolorowego świata marzeń. Takim zaproszeniem jest ogólnopolski konkurs plastyczny „Świat malowany dźwiękiem” organizowany przez firmę Magellan dla dzieci ze szkół i świetlic przyszpitalnych.…

Lżejsze tornistry w Nieszawie dzięki wsparciu Fundacji Rosa

W nowy rok szkolny z lżejszymi tornistrami wejdą uczniowie Szkoły Podstawowej w Nieszawie w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt, polegający na wyposażaniu szkół w szafki na książki i przybory szkolne, sfinansowała Fundacja Rosa.

Według norm rekomendowanych przez Światową Organizację Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny w Polsce, ciężar umieszczany na plecach dziecka nie powinien przekraczać 10 procent wagi jego ciała.…

Efekt Mozarta czy efekt motyla?

Efekt Mozarta czy motyla? Słuchać czy nie słuchać? Komu to pomaga? Czy kluczem do poprawiania inteligencji jest ta właśnie muzyka? Dokąd prowadzi spór o Mozarta? Zdania naukowców podzielone.

W 1993 r. wiolonczelistka a zarazem psycholog z University of California w Irvine Frances H.…

Top