Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

[Data: 2011-04-08]

Lekarze i rodzice chcą jak najlepiej dla dzieci, a w osiąganiu tego celu ma pomóc inicjatywa PRIOMEDCHILD (Koordynacja badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci), będąca skoordynowanym działaniem projektu ERA-NET Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE. W ramach inicjatywy PRIOMEDCHILD, dofinansowanej na kwotę ponad 1,7 mln EUR, powstała europejska platforma badań, rozwoju i innowacji w pediatrii poprzez finansowanie, koordynowanie i sieciowanie krajowych programów oraz naukowców w całej Europie, która teraz ogłasza wspólne zaproszenie o wartości 8 mln EUR.

Zespół PRIOMEDCHILD, w którego skład wchodzą eksperci z Estonii, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Łotwy, Polski, Szwecji, Węgier, Wlk. Brytanii i Włoch, postawił sobie za cel nasilenie i usprawnienie krajowych działań oraz promowanie i ułatwianie paneuropejskiej współpracy w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym. Ma to pomóc w opracowaniu programów badań publicznych nad priorytetami publicznej opieki zdrowotnej, doprowadzając do zbliżenia między naukowcami a przedsiębiorcami.

Wykorzystując zidentyfikowane już badania nad lekami dla dzieci, partnerzy PRIOMEDCHILD zsieciowali i skoordynowali kierowników programów krajowych, aby pracować razem i osiągnąć wspólny cel europejski, jakim jest uruchomienie wspólnego, europejskiego programu badań naukowych nad lekami dla dzieci.

Choroby zakaźne, terapie dla określonych grup pacjentów i rzadkie schorzenia to trzy priorytetowe obszary, o których mowa. Jak się okazuje, choroby wywoływane przez czynniki zakaźne stanowią jedno z największych obciążeń budżetu publicznej opieki zdrowotnej i są uznawane za główną przyczynę zgonów w krajach rozwijających się. Nieodzowne jest zatem, aby naukowcy zajęli się metodami walki z nowo pojawiającymi się chorobami i patogenami, które zyskują oporność na szczepienia i antybiotyki. Pośród innych problemów, jakie trzeba rozwiązać jest zwalczanie schorzeń przewlekłych, np. chorób serca, cukrzycy czy depresji.

W ramach opublikowanego w 2010 r. międzynarodowego zaproszenia zapewnione zostało dofinansowanie wspólnych badań prowadzonych przez naukowców w obrębie dwóch tematów: opracowanie lub wykorzystanie innowacyjnej metodologii w badaniach nad lekami dla dzieci oraz innowacyjność w preparatach pediatrycznych i systemach podawania leków.

W odpowiedzi na wspólne zaproszenie, do dnia zamknięcia tj. 7 stycznia 2011 r. wpłynęły 22 wstępne propozycje. W sumie 110 grup badawczych z 12 krajów utworzyło 22 konsorcja. Naukowcy z Naukowej R

Related posts

Top