Dobre nawyki higieniczne można kształtować poprzez zabawę

Dobre nawyki higieniczne można kształtować poprzez zabawę. Uczenie dziecka zachowań prozdrowotnych może odbywać się w trakcie zabawy. Nie musi, więc być ciężką pracą lub przykrym obowiązkiem ani dla dziecka, ani dla rodzica. Ważne jest jednak, aby dziecko miało jasność, jaki jest cel danej czynności. Na przykład codzienne mycie może być połączone z zabawą, lecz nie powinno być przedstawiane dziecku, jako zabawa: „Chodź, pobawisz się teraz w łazience”.

1154088_36546648Systematyczność jest najważniejsza. Wypracowanie u dziecka dobrych nawyków higienicznych wymaga przede wszystkim systematyczności. Nie sposób tego uczynić okazjonalnie. Zachowania prozdrowotne muszą być wplecione w codzienną rutynę
(w pozytywnym znaczeniu tego słowa). Nie można z nich rezygnować, bo dziecko jest zmęczone lub chce się bawić, bo rodzic nie ma czasu, bo są wakacje lub przyszli goście. Trzymanie się tej zasady jest niekiedy równie trudne dla rodziców, jak i dla dzieci, lecz jest niezbędne do wypracowania trwałych i dobrych nawyków.

Dr Małgorzata Babiuch-Hall jest wykładowcą na wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, w katedrze Psychologii Wychowawczej Stosowanej.
Jej zainteresowania naukowe obejmują: psychologię miłości
i innych bliskich związków; atrakcyjność interpersonalną; relacje rodzice – dzieci z perspektywy indywidualnej i kulturowej oraz wpływ oczekiwań interpersonalnych na percepcję i zachowanie ludzi (zwłaszcza oczekiwań generowanych przez stereotypy).

hastagi na stronie:

#kolorowanki higiena #kolorowanki o higienie #higiena osobista kolorowanki #wierszyki o higienie #kolorowanki higiena osobista #higiena osobista dzieci

Related posts

Top