Author Archives: dzieci.lekarka.pl/

Europäer machen medizinische Behandlung für Kinder zur Priorität

Europäer machen medizinische Behandlung für Kinder zur Priorität

[Datum: 2011-04-08]

Ärzte und Eltern wollen das Beste für Kinder und bei der Erreichung dieses Ziels hilft die Initiative PRIOMEDCHILD (“Coordination of research on priority medicines for children”), eine koordinierte Maßnahme, die unter dem Programm ERA-NET des Sechsten Rahmenprogramms (RP6) der EU finanziert wird.…

Un nuevo tratamiento médico prioritario para niños

Un nuevo tratamiento médico prioritario para niños

[Fecha: 2011-04-08]

Tanto padres como médicos desean lo mejor para los niños y para convertir este deseo en realidad se ha creado la iniciativa PRIOMEDCHILD («Coordinación de la investigación sobre medicinas prioritarias infantiles»), una Acción Coordinada perteneciente al Sexto Programa Marco (6PM) de la Unión Europea.…

Europeans making medical treatment priority for kids

Europeans making medical treatment priority for kids

[Date: 2011-04-08]

Health practitioners and parents want the best for children, and helping drive this objective is the PRIOMEDCHILD (‘Coordination of research on priority medicines for children’) initiative, a Coordinated Action funded under the ERA-NET scheme of the EU’s Sixth Framework Programme (FP6).…

Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

Europejczycy nadają priorytet leczeniu dzieci

[Data: 2011-04-08]

Lekarze i rodzice chcą jak najlepiej dla dzieci, a w osiąganiu tego celu ma pomóc inicjatywa PRIOMEDCHILD (Koordynacja badań nad najważniejszymi lekami dla dzieci), będąca skoordynowanym działaniem projektu ERA-NET Szóstego Programu Ramowego (6PR) UE.…

Cz warto pływać z niemowlęciem?

Dlaczego warto pływać z niemowlęciem?

1. Zajęcia w wodzie są wyśmienitą zabawą, a zarazem jednym z najzdrowszych rodzajów aktywności fizycznej dla dzieci już od 3 miesiąca życia. Doskonalą koordynację ruchową, a także zapewniają harmonijny rozwój fizyczny dziecka.
2. Zajęcia w wodzie doskonale stymulują rozwój intelektualny malucha – są kolejnym doświadczeniem w poznawaniu i odkrywaniu świata.…

Top